top of page

Sunčica                                 

43 min   |   Language : Hrvatski   | Redatelj: Nikola Knez

 

SUNČICA - Prešućeni ratni zločini silovanih žena u Domovinskom ratu
Play Video

"SUNČICA" -dokumentarini film koj sadrži iskaze zatočenih žena nad kojima je izvršen ratni zločin silovanje, prešućen, neprocesuiran. Zločin koji se dogodio kao dio ratne strategije agresije Srbije i JNA na Hrvatsku.

Sunčica je imala samo osam mjeseci kada je zatočena sa svojom majkom u okupiranom Vukovaru. Njenu majku su zatvorili u stanu i držali kao roblje za silovanje. Sunčica nije znala što čine njenoj majci, plakala je jer ju je trebala za sebe.

bottom of page